Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Gwybodaeth Bwysig i Rhieni

Tocyn Bws

Ffurflen Tocyn Bws 2019-20 - cliciwch yma
Llythyr Tocyn Bws 2019-20 - cliciwch yma


Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd Ysgol David Hughes - cliciwch yma

Dyddiadau Allweddol

Dyddiadau Allweddol - cliciwch yma

Sesiynau Gwybodaeth

Sesiynau Gwybodaeth ADY I Rieni - cliciwch yma

Sgiliau am Fywyd

Sgiliau am Fywyd - cliciwch yma

Iechyd

Cyfarwyddyd ar Reoli Heintiau yng Ngogledd Cymru - cliciwch yma
Bwyd a Diod - cliciwch yma

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol, gwefan i'w gwneud yn haws i rieni ac i bawb arall sydd â diddordeb gael gweld data am ysgolion - cliciwch yma

Gwisg Ysgol

Llythyr Gwisg Ysgol Bl10 + 11 - Medi 2014 - cliciwch yma
Llythyr Esgidiau Ysgol - cliciwch yma

Gwasanaeth Arlwyo ar Ynys Môn

Caterlink - Bwydlen Tymor yr Hydref 2016 - cliciwch yma
Gwasanaeth Arlwyo ar Ynys Môn - cliciwch yma

Cinio Am Ddim

Os yw eich plentyn yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim mae’n golygu y gall fwynhau prydau blasus ac iachus heb y biliau a’r drafferth o wneud pecynnau bwyd.

Bydd prydau ysgol yn rhoi archwaeth i’ch plentyn I fod eisiau dysgu ac yn ei helpu i fod yn fwy egnïol. Gallai hawlio Prydau Ysgol am Ddim arbed tua £400 y flwyddyn o gyllideb eich teulu am bob disgybl ysgol uwchradd a £370 am bob disgybl ysgol gynradd! Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cais Cinio Am Ddim - cliciwch yma (pdf)

System ar gyfer Cinio Ysgol

Llythyr ynglyn â'r system newydd - cliciwch yma

Cwestiynau cyffredin am Biometrics - cliciwch yma

Nodiadau pwysig i Rieni - cliciwch yma

Cyflwyniad i'r System Newydd - cliciwch yma