Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • Ffacs: 01248 713919 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Gwybodaeth Bwysig i Rhieni

Noson Agored y Chweched Dosbarth - cliciwch yma

Hysbysiad Preifatrwydd Ysgol David Hughes - cliciwch yma

Dyddiadau Allweddol - cliciwch yma

Sesiynau Gwybodaeth ADY I Rieni - cliciwch yma

Sgiliau am Fywyd - cliciwch yma

Cyfarwyddyd ar Reoli Heintiau yng Ngogledd Cymru - cliciwch yma

Dyddiadau Pwysig 2015-2016 - cliciwch yma

Noson Diogelwch ar y Rhyngrwyd i Rieni - cliciwch yma

Fy Ysgol Leol, gwefan i'w gwneud yn haws i rieni ac i bawb arall sydd â diddordeb gael gweld data am ysgolion - cliciwch yma

Llythyr Gwisg Ysgol Bl10 + 11 - Medi 2014 - cliciwch yma

Llythyr Esgidiau Ysgol - cliciwch yma

Caterlink - Bwydlen Tymor yr Hydref 2016 - cliciwch yma

Gwasanaeth Arlwyo ar Ynys Môn - cliciwch yma

Ydych chi eisiau arbed hyd at £419 y Flwyddyn?

Cais Cinio Am Ddim 2015 - 2016 - cliciwch yma

Llythyr ynglyn â'r system newydd - cliciwch yma

Cwestiynau cyffredin am Biometrics - cliciwch yma

Nodiadau pwysig i Rieni - cliciwch yma

Cyflwyniad i'r System Newydd - cliciwch yma

Ffair ADY a Chynhwysiad - dydd Mawrth, 21/11/17 rhwng 2.30pm a 6.30pm yn Ysgol Gyfun Llangefni - cliciwch yma

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2017 - Gwybodaeth i rieni a gofalwyr - cliciwch yma

Noson Diogelwch ar y Rhyngrwyd i Rieni - cliciwch yma

Bwletin Rhieni - Chweched YDH - rhifyn 2 - cliciwch yma

Bwletin Rhieni - Chweched YDH - rhifyn 1 - cliciwch yma

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2016 - Gwybodaeth i rieni a gofalwyr - cliciwch yma