Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Clybiau

Mae amrywiaeth eang o’r rhain yn yr ysgol:-

  • Cangen yr Urdd
  • Cymdeithas Ddrama Gymraeg
  • Clwb Gymnasteg

Yn ogystal â llu o dimau mewn chwaraeon fel:

  • Pêl Droed, Rygbi
  • Criced
  • Pêl Fasged
  • Hoci
  • Pêl Rwyd
  • Tenis
  • Athletau

A bydd cyfle i bawb gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd.

Hysbysir disgyblion o’r ddarpariaeth sydd ar gael a gofynnir iddynt roi gwybod i’w tiwtor dosbarth os ydynt yn ymddiddori mewn rhyw weithgarwch nad yw’n rhan o raglen yr ysgol.