Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Gwybodaeth am Brifysgolion

Llysgenhadon Ysgol

Llongyfarchiadau i Tesni ac Elin ar gael eu dewis fel 2 o'r 18 Llysgennad Ysgol i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Eu prif rol fydd ysbrydoli eu cyfoedion i barhau gyda'u haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol a thu hwnt.

Bydd y cynllun hwn yn ffordd i'r Coleg gynnal perthynas agos gyda'r disgyblion yn ogystal a rhoi profiadau a sgiliau gwerthfawr iddyn nhw

llysgenhadon ysgol

coleg cymraeg cenedlaethol

Meddwl.org

Mind - Ynys Mon & Gwynedd

Young Mind

Young Mind