Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Adroddiad Blynyddol Llywodraethwyr

Adroddiad Y Llywodraethwyr am y flwyddyn academaidd 2016/2017 - cliciwch yma
Atodiadau i Adroddiad Y Llywodraethwyr 2016/2017 - cliciwch yma


Adroddiad Y Llywodraethwyr am y flwyddyn academaidd 2015/2016 - cliciwch yma
Atodiadau i Adroddiad Y Llywodraethwyr 2015/2016 - cliciwch yma


Adroddiad Y Llywodraethwyr am y flwyddyn academaidd 2014/2015 - cliciwch yma
Atodiadau i Adroddiad Y Llywodraethwyr 2014/2015 - cliciwch yma


Adroddiad Y Llywodraethwyr am y flwyddyn academaidd 2013/2014 - cliciwch yma
Atodiadau i Adroddiad Y Llywodraethwyr 2013/2014 - cliciwch yma


Adroddiad Y Llywodraethwyr am y flwyddyn academaidd 2012/2013 - cliciwch yma
Atodiadau i Adroddiad Y Llywodraethwyr 2012/2013 - cliciwch yma


Adroddiad Y Llywodraethwyr am y flwyddyn academaidd 2011/2012 - cliciwch yma


Adroddiad Blynyddol Llywodraethwyr am y flwyddyn academaidd 2010/2011 - cliciwch yma