Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • Ffacs: 01248 713919 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Gwyliau Ysgol

2016 - 2017

Gwyliau Ysgol i ddisgyblion ysgolion uwchradd 2016 – 2017

Hydref 2016 - 1 Medi - 16 Rhagfyr

1 Medi 2016 (Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd - dim ysgol i’r disgyblion)
2 Medi 2016 (Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd - dim ysgol i’r disgyblion)
24 - 28 Hydref 2016 (Hanner Tymor yr Hydref)
19 Rhagfyr 2016 - 2 Ionawr 2017 (Gwyliau’r Nadolig)

Gwanwyn 2017 - 3 Ionawr - 7 Ebrill
20 - 24 Chwefror 2017 (Hanner Tymor y Gwanwyn)
10 Ebrill - 21 Ebrill 2017 (Gwyliau’r Pasg)

Haf 2017 - 24 Ebrill - 21 Gorffennaf

1 Mai 2017 (Calan Mai)
29 Mai - 2 Mehefin 2017 (Hanner Tymor y Sulgwyn)
22 Gorffennaf - 31 Awst 2017 (Gwyliau’r Haf)

Dyddiadau hyfforddiant mewn swydd - dim ysgol i’r disgyblion
1 Medi 2016 - Diwrnod Hyfforddiant Staff
2 Medi 2016 - Diwrnod Hyfforddiant Staff
31 Hydref 2016 - Diwrnod Hyfforddiant Staff
3 Ionawr 2017 - Diwrnod Hyfforddiant Staff
17 Chwefror 2017 - Diwrnod Hyfforddiant Staff