Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • Ffacs: 01248 713919 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Gwyliau Ysgol

2018 - 2019

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mawrth, 4 Medi, 2018.

Hydref 2018 3 Medi 2018 - 21 Rhagfyr 2018

29 Hydref – 2 Tachwedd 2018 (Hanner-Tymor)
24 Rhagfyr 2018 - 4 Ionawr 2019 (Gwyliau’r Nadolig)

Gwanwyn 2019 7 Ionawr 2019 - 12 Ebrill 2019
25 Chwefror - 1 Mawrth 2019 (Hanner-Tymor)
15 - 26 Ebrill 2019 (Gwyliau’r Pasg)

Haf 2019 29 Ebrill 2019 - 22 Gorffennaf 2019

6 Mai 2019 (Calan Mai)
27 - 31 Mai 2019 (Hanner-Tymor)
23 Gorffennaf - 30 Awst 2019 (Gwyliau’r Haf)

Dyddiadau hyfforddiant mewn swydd - dim ysgol i’r disgyblion
3 Medi 2018 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
4 diwrnod hyfforddiant i’w trefnu gan yr ysgol yn ystod y flwyddyn