Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Gwyliau Ysgol 2022 - 2023

TYMOR GWYLIAU
HYDREF 2022  
1 Medi –
23 Rhagfyr
1, 2 Medi 2022 (Diwrnod Paratoi Staff- dim ysgol i'r disgyblion)
31 Hydref 2022 - 4 Tachwedd 2022 (Hanner Tymor yr Hydref)
26 Rhagfyr 2022- 5 lonawr 2023 (Gwyliau'r Nadolig)
GWANWYN 2023  
9 Ionawr –
31 Mawrth
20 - 24 Chwefror 2023 (Hanner Tymor y Gwanwyn)
3 - 14 Ebrill 2023 (Gwyliau'r Pasg)
HAF 2023  
17 Ebrill - 20 Gorffennaf 1 Mai 2023 (Calan Mai)
29 Mai - 2 Mehefin 2023 (Hanner Tymor y Sulgwyn)
21 Gorffennaf- 31 Awst 2023 (Gwyliau'r Haf)

DYDDIADAU HYFFORDDIANT MEWN SWYDD/PARATOI STAFF 2022/2023

dim ysgol i’r disgyblion

1 Medi - Diwrnod Paratoi Staff
2 Medi - Diwrnod Paratoi Staff
7 Tachwedd - Diwrnod Hyfforddiant Staff
17 Chwefror - Diwrnod Hyfforddiant Staff
26 Mehefin - Diwrnod Hyfforddiant Staff
Dyddiad i'w benodi - Diwrnod Hyfforddiant Staff

Cliciwch yma i lawr lwytho Gwybodaeth Gwyliau Ysgol a Diwrnodau HMS 2022 - 2023