Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • Ffacs: 01248 713919 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Gwyliau Ysgol

2018 - 2019

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Mawrth 4 Medi 2018.

Hydref 2018 3 Medi 2018 - 21 Rhagfyr 2018

29 Hydref – 2 Tachwedd 2018 (Hanner-Tymor)
24 Rhagfyr 2018 - 4 Ionawr 2019 (Gwyliau’r Nadolig)

Gwanwyn 2019 7 Ionawr 2019 - 12 Ebrill 2019
25 Chwefror 2019 – 1 Mawrth 2019 (Hanner-Tymor)
15 – 26 Ebrill 2019 (Gwyliau’r Pasg)

Hâf 2019 29 Ebrill 2019 - 22 Gorffennaf 2019
6 Mai 2019 (Calan Mai)
27 - 31 Mai 2019 (Hanner-Tymor)

Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Gwener, 19 Gorffennaf 2019.

Dyddiadau hyfforddiant mewn swydd - dim ysgol i’r disgyblion
3 Medi 2018 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
22 Gorffennaf 2019 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
3 diwrnod hyfforddiant i’w trefnu gan yr ysgol yn ystod y flwyddyn