Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Gwyliau Ysgol

2019 - 2020

Bydd yr ysgol yn ail-agor i ddisgyblion, dydd Mercher, 4ydd o Fedi 2019.

Hydref 2019: 2 Medi 2019 - 20 Rhagfyr 2019
28 Hydref 2019 – 1 Tachwedd 2019 (Hanner-Tymor)
23 Rhagfyr 2019 - 3 Ionawr 2020 (Gwyliau’r Nadolig)

Gwanwyn 2020: 6 Ionawr 2020 - 3 Ebrill 2020
17 Chwefror 2020 – 21 Chwefror 2020 (Hanner-Tymor)
6 – 17 Ebrill 2020 (Gwyliau’r Pasg)

Hâf 2020: 20 Ebrill 2020 - 20 Gorffennaf 2020
8 Mai 2020 (Calan Mai)
25 - 29 Mai 2020 (Hanner-Tymor)
21 Gorffennaf - 31 Awst 2020 (Gwyliau Hâf)

Dyddiadau hyfforddiant mewn swydd - dim ysgol i’r disgyblion
2 Medi 2019 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
20 Gorffennaf 2020 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
3 diwrnod hyfforddiant i’w trefnu gan yr ysgol yn ystod y flwyddyn
1 diwrnod hyfforddiant ychwanegol yn ystod tymor yr Hâf 2020