Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • Ffacs: 01248 713919 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Gwyliau Ysgol

2017 - 2018

Gwyliau Ysgol i ddisgyblion ysgolion uwchradd 2017 - 2018

Hydref 2017 1 Medi 2017 - 22 Rhagfyr 2017

1 Medi 2016 (Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd - dim ysgol i’r disgyblion)
30 Hydref – 3 Tachwedd 2017 (Hanner-Tymor)
25 Rhagfyr 2017 - 5 Ionawr 2018 (Gwyliau’r Nadolig)

Gwanwyn 2018 8 Ionawr 2018 - 23 Mawrth 2018
12 - 16 Chwefror 2018 (Hanner-Tymor)
26 Mawrth 2018 – 6 Ebrill 2018 (Gwyliau’r Pasg)

Hâf 2018 9 Ebrill 2018 - 20 Gorffennaf 2018

7 Mai 2018 (Calan Mai)
28 Mai – 1 Mehefin 2018 (Hanner-Tymor)
20 Gorffennaf (Gwyliau’r Haf)

Dyddiadau hyfforddiant mewn swydd - dim ysgol i’r disgyblion
1 Medi 2016 - Diwrnod Hyfforddiant Staff
4 diwrnod hyfforddiant i’w trefnu gan yr ysgol yn ystod y flwyddyn