Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Gwyliau Ysgol 2021 - 2022

TYMOR GWYLIAU
HYDREF 2021  
1 Medi –
22 Rhagfyr
1 Medi 2021 (Diwrnod Paratoi Staff- dim ysgol i'r disgyblion)
2 Medi 2021 (Diwrnod Paratoi Staff- dim ysgol i'r disgyblion)
25 - 29 Hydref 2021 (Hanner Tymor yr Hydref)
23 Rhagfyr 2021- 5 lonawr 2022 (Gwyliau'r Nadolig)
GWANWYN 2022  
6 Ionawr –
8 Ebrill
21- 25 Chwefror 2022 (Hanner Tymor y Gwanwyn)
11- 22 Ebrill 2022 (Gwyliau'r Pasg)
HAF 2022  
25 Ebrill - 20 Gorffennaf 2 Mai 2022 (Calan Mai)
30 Mai - 3 Mehefin 2022 (Hanner Tymor y Sulgwyn)
20 Gorffennaf- 31 Awst 2022 (Gwyliau'r Haf)

DYDDIADAU HYFFORDDIANT MEWN SWYDD/PARATOI STAFF 2021/2022

dim ysgol i’r disgyblion

1 Medi - Diwrnod Paratoi Staff
2 Medi - Diwrnod Paratoi Staff
1 Tachwedd - Diwrnod Hyfforddiant Staff
18 Chwefror - Diwrnod Hyfforddiant Staff
28 Chwefror - Diwrnod Hyfforddiant Staff
1 Gorffennaf - Diwrnod Hyfforddiant Staff

Cliciwch yma i lawr lwytho Gwybodaeth Gwyliau Ysgol a Diwrnodau HMS 2021 - 2022