Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • Ffacs: 01248 713919 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Digwyddiadau


imageFfair Nadolig Ysgol David Hughes 2015
Dydd Gwener Tachwedd 27 6pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth