Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Cwricwlwm a Dysgu CA5

Llawlyfr Blwyddyn 12 ar gyfer Medi 2019 - cliciwch yma

Colofnau CA5 2019 - 2020 - cliciwch yma

Dewisiadau CA5 2019-2020 - cliciwch yma

Prospectws Mon Cyrsiau Partneriaeth Bl12 Medi 17 - cliciwch yma

Ffurflen Gais - Chweched Dosbarth Ysgol David Hughes - cliciwch yma