Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • Ffacs: 01248 713919 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Rhestr Llywodraethwyr

Cynrychiolwyr Rhieni
Mr Ian Davies - 21.11.20
Mrs Mared Lewis Roberts - 31.01.20
Mrs Anwen Last - 31.08.17
Mr Dafydd Rhodri Eckley - 21.11.20
Mr Wil Williams - 31.01.20
Mr Eifion Lloyd Watkins - 21.11.20

Cynrychiolwyr Athrawon
Mrs Menai Wyn Jones - 31.08.20
Mr Alun Roberts - 06.05.19

Cynrychiolydd Staff Cefnogol
Mrs Wendy Williams - 31.08.20

Cynrychiolwyr Awdurdod Addysg Lleol
Cynghorydd Lewis Davies - 31.05.17
Cynghorydd Jim Evans - 31.05.17
Mrs Nia Lloyd Griffiths - 31.08.20
Cynghorydd Meirion Jones - 31.05.17
Cynghorydd Carwyn Elias Jones - 31.05.17

Cynrychiolwyr Cyfetholedig
Dr Neil Trevor Jones - 04.10.19
Dr John Meirion Davies - 31.08.20
Dr Hywel Wyn Jones - 22.03.19
Mr Gwyn Morgan Lloyd - 31.08.17
Mrs Olwen Dennis Williams - 31.08.20

Pennaeth
Mr Huw Emyr Williams - yn rhinwedd ei swydd

Cynrychiolwyr Disgybl
Grace Charlotte Eickmann - 31.08.17
Shôn Alun Thomas - 31.08.17

Gellir cysylltu â’r llywodraethwyr trwy’r ysgol.

CYFARWYDDWR DYSGU GYDOL OES CYNGOR SIR YNYS MON
Dr Gwynne Jones. Parc Mownt, Ffordd Glanhwfa, Llangefni, Ynys Mon
Rhif Ffôn (01248) 752900