Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • Ffacs: 01248 713919 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Rhestr Llywodraethwyr

Cynrychiolwyr Rhieni
Mr Ian Davies - 21.11.20
Mrs Glesni C Pritchard - 31.08.21
Mr Andrew William Sharrock - 31.08.21
Mr Dafydd Rhodri Eckley - 21.11.20
Mr Wil Williams - 31.01.20
Mr Eifion Lloyd Watkins - 21.11.20

Cynrychiolwyr Athrawon
Mrs Menai Wyn Jones - 31.08.20
Mr Alun Roberts - 06.05.19

Cynrychiolydd Staff Cefnogol
Mrs Wendy Williams - 31.08.20

Cynrychiolwyr Awdurdod Addysg Lleol
Cynghorydd Lewis Davies - 31.08.21
Cynghorydd Robin Wyn Williams - 31.08.21
Mrs Nia Lloyd Griffiths - 31.08.20
Cynghorydd Meirion Jones - 31.08.21
Cynghorydd Carwyn Elias Jones - 31.08.21

Cynrychiolwyr Cyfetholedig
Dr Neil Trevor Jones - 04.10.19
Dr John Meirion Davies - 31.08.20
Dr Hywel Wyn Jones - 22.03.19
Mr Dafydd Idriswyn Roberts 31.08.21
Mrs Olwen Dennis Williams - 31.08.20

Pennaeth
Mr Huw Emyr Williams - yn rhinwedd ei swydd

Cynrychiolwyr Disgybl
Elin Lloyd Griffiths - 31.08.18
Morgan Jack Taylor - 31.08.18

Gellir cysylltu â’r llywodraethwyr trwy’r ysgol.

CYFARWYDDWR DYSGU GYDOL OES CYNGOR SIR YNYS MON
Mrs Delyth Molyneux, Swyddfeydd y Sir, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW
Rhif Ffôn (01248) 752900