Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Rhestr Llywodraethwyr

CYNRYCHIOLAETH:   ENW: HYD AT:
Cynrychiolwyr Rhieni 6 Mrs Glesni C Pritchard 31.08.21
    Mr Alan Macdonald
19.11.24
    Mrs Simona Mannion
19.11.24
    Mrs Nia Morgan
12.03.24
    Mrs Lucy Anne Williams
12.03.24
    Mrs Christina Jane Williams 31.08.22
Cynrychiolwyr Athrawon 2 Mrs Nicola Marie Jones
31.08.24
    Mr Alun Roberts 06.05.23
Cynrychiolydd Staff Cefnogol 1 Mrs Wendy Williams
31.08.24
Cynrychiolwyr Awdurdod Addysg Lleol 5 SEDD WAG
 
    Cynghorydd Meirion Jones
31.08.21
    Cynghorydd Carwyn Elias Jones
31.08.21
    Cynghorydd Alun Roberts
01.10.22
    Cynghorydd Robin Wyn Williams 31.08.21
Cynrychiolwyr Cyfetholedig 5 Mrs Nia Lloyd Griffiths
01.10.22
    Dr Neil Trevor Jones
04.10.23
    Dr Hywel Wyn Jones
09.12.22
    Mr Dafydd Idriswyn Roberts
31.08.21
    Mrs Lisabeth Roberts 13.12.24
Pennaeth 1 Mr Huw Emyr Williams yn rhinwedd ei swydd
Cynrychiolydd Disgybl 2 Megan Elias
31.08.21
    Cameron Jones 31.08.21
  22    


Gellir cysylltu â’r llywodraethwyr trwy’r ysgol.

Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc
Mr Rhys Howard Hughes, Swyddfeydd y Sir, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW
Rhif Ffôn (01248) 752900