Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Noson Agored

GWYBODAETH DDIWEDDARAF

Pennaeth

Dirprwy Bennaeth - Opsiynau

Pennaeth y 6ed

Dirprwy Bennaeth y 6ed - SCP

Dirprwy Bennaeth y 6ed – LPA

Anogwr Dysgu y 6ed