Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Noson Agored

Prifathro

Dirprwy Bennaeth – Opsiynau

Pennaeth y 6ed

Dirprwy Bennaeth y 6ed – LPA

Dirprwy Bennaeth y 6ed – SCP

Anogwr Dysgu y 6ed