Mathemateg a Rhifedd

Rydym wrth ein boddau yn sicrhau bod disgyblion Ysgol David Hughes yn cael profiadau hwyliog, diddorol, perthnasol ond heriol yn ystod eu gwersi Mathemateg.

Mae’r dysgu o fewn yr adran yn sicrhau profiadau mathemateg a rhifedd sydd yn gyffrous, diddorol ac yn hygyrch i bob disgybl.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am adran Mathemateg

Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org