Gwasanaeth Nadolig

Mae’r Gwasanaeth Nadolig yn ddigwyddiad pwysig yng nghalendr yr ysgol. Mae’n gyfle i’r disgyblion ganu, llefaru, actio, dawnsio, bod yn rhan o’r band a’r gerddorfa, bod yn rhan o’r tîm technegol a chreu darnau o gelf i’w harddangos. Caiff y disgyblion ddewis un elusen leol ac un elusen ryngwladol i’w cefnogi ac mae criw ohonynt yn pobi a gwerthu bisgedi er mwyn codi arian.


Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org