Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Results

Hynt Disgyblion 2013-2014 - click here
Ysgol David Hughes - Summary of Secondary School Performance 2014 - click here
Pupil Destinations 2012-2013 - click here
Ysgol David Hughes - Summary of Secondary School Performance 2013 - click here
Ysgol David Hughes - Summary of Secondary School Performance 2012 - click here