Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

BBC News Reports

Y Diwrnod Mawr! (Welsh only available)

Fe gyrhaeddodd y diwrnod mawr! Roedd criw'r Papur Newydd yn ddigon ffodus i Nia Cerys o'r BBC ddod i'r ysgol i wneud y Bwletin gyda nhw! Roedd pawb yn gwybod yn iawn beth oeddent eisiau gwneud, ac yn ysu i gael dechrau!

Nid Nia Cerys yn unig oedd yr unig ymwelydd, yn ffodus roedd PC Dylan ar gael, felly fe ddaeth i ateb cwestiynau'r disgyblion. Dyma gip olwg o beth ddigwyddodd ar y dydd, ond bydd rhaid aros i gael clywed mwy!