Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Literacy Support

Esiampl o Brawf Darllen Cenedlaethol 1 (Welsh only available) - click here

Esiampl o Brawf Darllen Cenedlaethol 2 (Welsh only available) - click here

Gwybodaeth i rieni - click here

Literacy at Ysgol David Hughes - click here

The National Literacy Framework - click here

National Reading Tests - click here