Croeso gan y Pennaeth

 

Neges gan Pennaeth Blwyddyn 7

Neges gan y Prif Ddisgyblion

 

 

Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org