Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

CA5

I weld CA5 Ysgol David Hughes - cliciwch yma

Prosbectws Cyrsiau Partneriaeth Ol-16 - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

imageRhwydwaith Seren
Rhwydwaith o ganolfannau rhanbarthol yw Seren a gynlluniwyd i gynorthwyo myfyrwyr chweched dosbarth disgleiriaf Cymru i gyflawni eu potensial academaidd a chael lle mewn prifysgolion blaenllaw.

Facebook
Twitter
Instagram