Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Croeso i Ysgol David Hughes...

Mae Ysgol David Hughes yn gwasanaethu dalgylch de ddwyrain Môn, ardal amaethyddol yn bennaf gyda pheth diwydiant ysgafn sy’n nodweddiadol o’r ardal.

Mae hon yn ysgol gyfun ddwyieithog gyda thua 1066 o ddisgyblion rhwng 11-18 oed a thua 75 o athrawon yn ogystal â 51 o staff cefnogol.

Ein nod yw darparu i’r disgyblion addysg eang sy’n cynnwys elfennau cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd, gwyddoniaeth, dyniaethau, celfyddydau mynegiannol, sgiliau ymarferol a thechnoleg. Mae llawer o bynciau yn defnyddio agweddau ar dechnoleg gwybodaeth ac rydym wedi buddsoddi’n sylweddol yn y maes hwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae gan yr ysgol hefyd ganolfan chwaraeon fodern sy’n cynnwys neuadd ddawns, ystafell ffitrwydd a neuadd chwaraeon fawr. Mae’r ganolfan hon yn agored i’r cyhoedd gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Caiff disgyblion gyfle i gyfrannu tuag at wneud penderfyniadau drwy gyfrwng Cynghorau Blwyddyn a Chyngor Ysgol.

UCAS Widget


 

 

System Noson Rieni

 

Parents Evening System

Bwcio Apwyntiadau - cliciwch yma


ADYaCh

Gwefan ADY a Ch Gwynedd ac Ynys Môn - cliciwch yma


 

Show my Homework

Login
Cliciwch ar y linc isod i ddefnyddio ap "Show my Homework".

Video


Mae'r fideo isod yn esbonio sut i ddefnyddio'r ap.

Twitter

Hysbysfwrdd

Dydd Llun - Dydd Gwener, 13-17 Ionawr 2020 - Arholiadau Mewnol BL 12 a 13

Dydd Mawrth, 21 Ionawr 2020 - 3.40pm - 6.00pm - Noson Rhieni Blwyddyn 11

Map

Gwybodaeth Bwysig i Rhieni

- Amserlen Arholiadau Mewnol Blwyddyn 12 – 13-17 Ionawr 2020 - cliciwch yma
- Amserlen Arholiadau Mewnol Blwyddyn 13 – 13-17 Ionawr 2020 - cliciwch yma
- Noson Agored Blwyddyn 6 - cliciwch yma
- Amserlen Arholiadau Mewnol Blwyddyn 11 - Rhagfyr 4ydd-16eg, 2019 - cliciwch yma
- Llawlyfr Blwyddyn 12 ar gyfer Medi 2019 - cliciwch yma
- Colofnau CA5 2019 - 2020 - cliciwch yma
- Noson Agored y Chweched Dosbarth - cliciwch yma
- Hysbysiad Preifatrwydd Ysgol David Hughes - cliciwch yma
- Dyddiadau Allweddol - cliciwch yma
- Sesiynau Gwybodaeth ADY I Rieni - cliciwch yma
- Cyfarwyddyd ar Reoli Heintiau yng Ngogledd Cymru - cliciwch yma
- CA4 2019-2020 - cliciwch yma
- Opsiynau Blwyddyn 9 ar gyfer Medi 2019 - cliciwch yma

>>> darllen mwy

Gwyliau Ysgol a Diwrnodau HMS 2019 - 2020

image

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Swyddi

Swydd wag: