Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Croeso i Ysgol David Hughes...

Mae Ysgol David Hughes yn gwasanaethu dalgylch de ddwyrain Môn, ardal amaethyddol yn bennaf gyda pheth diwydiant ysgafn sy’n nodweddiadol o’r ardal.

Mae hon yn ysgol gyfun ddwyieithog gyda thua 1066 o ddisgyblion rhwng 11-18 oed a thua 75 o athrawon yn ogystal â 51 o staff cefnogol.

Ein nod yw darparu i’r disgyblion addysg eang sy’n cynnwys elfennau cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd, gwyddoniaeth, dyniaethau, celfyddydau mynegiannol, sgiliau ymarferol a thechnoleg. Mae llawer o bynciau yn defnyddio agweddau ar dechnoleg gwybodaeth ac rydym wedi buddsoddi’n sylweddol yn y maes hwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae gan yr ysgol hefyd ganolfan chwaraeon fodern sy’n cynnwys neuadd ddawns, ystafell ffitrwydd a neuadd chwaraeon fawr. Mae’r ganolfan hon yn agored i’r cyhoedd gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Caiff disgyblion gyfle i gyfrannu tuag at wneud penderfyniadau drwy gyfrwng Cynghorau Blwyddyn a Chyngor Ysgol.

UCAS Widget


 

 

System Noson Rieni

 

Parents Evening System

Bwcio Apwyntiadau - cliciwch yma

 

 ADYaCh

Gwefan ADY a Ch Gwynedd ac Ynys Môn - cliciwch yma


 

Show my Homework

Login
Cliciwch ar y linc isod i ddefnyddio ap "Show my Homework".

Video


Mae'r fideo isod yn esbonio sut i ddefnyddio'r ap.

Twitter

Hysbysfwrdd

Dydd Llun - Dydd Gwener, 17-21 Chwefror 2020 - Gwyliau Hanner Tymor Chwefror Dydd Gwener, 28 Chwefror 2020 - Eisteddfod yr Ysgol Dydd Llun - Dydd Gwener, 2-6 Mawrth 2020 - Arholiadau Mewnol Blwyddyn 10

 

Map

Gwybodaeth Bwysig i Rhieni

- Noson Agored y Chweched Dosbarth - cliciwch yma
- Eisteddfod YDH 2020 Gwaith Cartref - cliciwch yma
- Opsiynau Blwyddyn 9 ar gyfer Medi 2020 - cliciwch yma
- CA4 2020-2021 - cliciwch yma
- Amserlen Arholiadau Mewnol Blwyddyn 10: 2 - 6 Mawrth 2020 - cliciwch yma
- Colofnau CA5 2019 - 2020 - cliciwch yma
- Hysbysiad Preifatrwydd Ysgol David Hughes - cliciwch yma
- Sesiynau Gwybodaeth ADY I Rieni - cliciwch yma
- Cyfarwyddyd ar Reoli Heintiau yng Ngogledd Cymru - cliciwch yma
- CA4 2019-2020 - cliciwch yma

>>> darllen mwy

Gwyliau Ysgol a Diwrnodau HMS 2019 - 2020

image

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Swyddi

Swyddi gwag: